Scroll Top
Nextwork Solutions
2 (Demo)
Nasza Misja
Pomoc w Rozwiązaniu Problemów Kadrowych

W Nextwork Solutions naszym celem jest pomoc firmom doświadczającym trudności w odnalezieniu właściwie przygotowanej siły roboczej. Rozumiemy, że braki kadrowe mogą mieć poważny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy, dlatego oferujemy innowacyjne rozwiązania, które pomagają firmom zaspokoić swoje potrzeby personalne. Nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami pozwala nam na zrozumienie potrzeb i wyzwań, z jakimi borykają się firmy na różnych etapach rozwoju.

Nasza Pasja
Kultura Azjatycka

Nasza fascynacja kulturą azjatycką pozwala nam na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników z Wietnamu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić im odpowiednie wsparcie i warunki pracy, co przekłada się na ich zadowolenie i wydajność. Wierzymy, że zrozumienie i szacunek dla różnych kultur jest kluczowe dla budowania silnych i trwałych relacji biznesowych.

3 (Demo)

Spółka Nextwork Solutions została założona jako odpowiedź na rosnący deficyt kadrowy spowodowany zmniejszającym się przyrostem naturalnym oraz brakami w edukacji zawodowej w Europie. Zauważyliśmy, że wiele firm boryka się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników, co hamuje ich rozwój i konkurencyjność na rynku. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać nasze doświadczenie i wiedzę, aby pomóc firmom w zaspokojeniu ich potrzeb kadrowych, oferując wykwalifikowanych pracowników z Wietnamu. Wierzymy, że poprzez wspieranie firm w zaspokojeniu ich potrzeb kadrowych, możemy przyczynić się do ich sukcesu i rozwoju, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści całej gospodarce.

Korzyści:

1Luxemburg: Wprowadzono nowe prawo, aby zaradzić brakom wykwalifikowanej siły roboczej, które wpłynęły na gospodarkę kraju, w tym sektory IT, zdrowia, inżynierii, finansów, wsparcia biznesowego i pewne zawody budowlane. Nowe prawo ułatwia rekrutację obywateli krajów trzecich i dostęp do rynku pracy dla członków rodzin obywateli krajów trzecich mieszkających w Luksemburgu. źródło

2Niemcy: Federalna Agencja Pracy stwierdziła, że w 200 z około 1200 badanych zawodów wystąpiły niedobory siły roboczej w ubiegłym roku, co stanowi wzrost z 148 w roku poprzednim. źródło

3Unia Europejska: Według Eurostatu, ponad 75% firm w UE ma trudności z znalezieniem profesjonalistów z odpowiednimi umiejętnościami, co hamuje wzrost gospodarczy. Braki w sektorach kluczowych dla zielonej i cyfrowej transformacji mogą zagrozić realizacji wspólnych celów strategii przemysłowej UE. źródło

4Polska: Polska musi sprowadzić co najmniej 200 000 imigrantów rocznie przez następne dziesięciolecie, aby utrzymać obecny stosunek populacji w wieku produkcyjnym do emerytów, jak szacuje instytucja ubezpieczeń społecznych kraju. To porównywalne z 188 000 obcokrajowcami, którzy zarejestrowali się w 2022 roku, gdy Ukraińcy przenosili się z powodu wojny. źródło

"Rozpoznaj siebie w nim i niej, którzy nie są tacy jak ty i ja." - Carlos Fuentes.

Brak odpowiednich pracowników może mieć poważne konsekwencje dla każdej firmy. Może doprowadzić do opóźnień w realizacji projektów, zwiększenia kosztów operacyjnych i utraty konkurencyjności na rynku. 

Nie czekaj, aż problemy kadrowe wpłyną negatywnie na Twoją firmę. Skontaktuj się z nami, aby omówić potrzeby Twojej firmy i ogólną sytuację kadrową w Europie. Razem znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.