Scroll Top
Oferta

2 (Demo)
Zaspokojenie Potrzeb Rynku Pracy
Rozwiązania dla Twojego Biznesu

W Nextwork Solutions Sp. z o.o. specjalizujemy się w sprowadzaniu pracowników z Wietnamu do Europy. W obliczu rosnących braków na rodzimym rynku pracy, nasza oferta stanowi kluczowe rozwiązanie dla firm poszukujących wykwalifikowanej siły roboczej. Oferujemy szeroki wachlarz kandydatów, od niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, po wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych sektorów gospodarki. Nasze usługi są skierowane do firm, które pragną w sposób odpowiedzialny i efektywny zaspokoić swoje potrzeby personalne.

Pełna Opieka i Wsparcie na Każdym Etapie Procesu
Bezproblemowy i Transparentny Proces Rekrutacji

Naszym celem jest uczynienie procesu rekrutacji jak najprostszym i najmniej obciążającym dla naszych klientów. Zapewniamy pełną opiekę na każdym etapie procesu, począwszy od selekcji kandydatów, przez załatwianie wszelkich formalności, aż po ich przybycie do Europy. Dodatkowo, oferujemy możliwość osobistego udziału w procesie edukacyjnym, co pozwala na lepsze zrozumienie i spełnienie wszystkich wymagań prawnych i administracyjnych. Nasz zespół ekspertów jest zawsze gotowy, aby udzielić wsparcia i odpowiedzieć na wszelkie pytania, co gwarantuje, że nasi klienci czują się pewnie i komfortowo na każdym etapie procesu.

3 (Demo)
4 (Demo)
Gwarancja Pełnej Legalności
Ścisła Współpraca z Władzami Wietnamskimi i Europejskimi

Przywiązujemy wielką wagę do przestrzegania wszelkich przepisów prawnych. Współpracujemy ściśle z władzami wietnamskimi i europejskimi, aby upewnić się, że wszyscy nasi klienci posiadają odpowiednie zezwolenia i dokumenty potrzebne do legalnego zatrudnienia w Europie. Dzięki temu zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą być pewni, że cały proces jest w pełni legalny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Proces:

1Podpisanie umowy pomiędzy Państwa firmą, a Nextwork Solutions Sp. z o.o. w zakresie rekrutacji dla Państwa firmy pracowników z Wietnamu.

2Przygotowanie z Państwa strony dokumentu „Demand letter” określającego:

  • informacje o pracodawcy
  • rodzaj wykonywanej pracy
  • ilość osób na dane stanowisko
  • czas trwania kontraktu
  • wysokość wynagrodzenia (z uwzględnieniem nadgodzin oraz wynagrodzeń za dni wolne) – jeśli takowe występują
  • ilość dni pracy w tygodniu
  • ilość godzin pracy w ciągu dnia
  • zapewnienie noclegu dla pracownika (kto ponosi koszty i w jakiej wysokości)
  • opieka medyczna
  • zasady dojazdu z miejsca noclegu do miejsca pracy (kto ponosi koszty)

3Podpisanie przez pracodawcę umowy z wietnamskimi partnerami w zakresie rekrutacji pracowników. Zleceniodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów dla partnerów wietnamskich.

(Prawo wietnamskie wymaga przed wysłaniem pracowników do innych krajów podpisania umowy bezpośrednio z pracodawcą. Treść umowy jest standardowa i akceptowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Wojennej Wietnamu. Pracownicy przed wyjazdem uzyskują zgodę na pracę poza granicami Wietnamu)

4Rekrutacja pracowników w Wietnamie

5Pracodawca uzyskuje szczegółowe informacje o kandydacie, jego doświadczeniu oraz umiejętnościach

6Pracodawca w przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne może brać udział w ostatnim etapie weryfikacji umiejętności pracownika. Nextwork Solutions Sp. z o.o. zapewnia możliwość zdalnej weryfikacji umiejętności (odbywa się to w ramach połączenia on-line)

7Dla wybranych pracowników są przesyłane dane kandydata (skan paszportu) do Pracodawcy w celu wystąpienia o zezwolenie na pracę w danym kraju;

8W okresie oczekiwania na wizę w Wietnamie organizowane są przez Nextwork Solutions Sp. z o.o. oraz wietnamskich partnerów (wymagane przez państwo wietnamskie) kursy przygotowujące pracowników do wyjazdu do konkretnego kraju)

9Pracodawca odsyła oryginał zezwolenia wraz z niezbędną dokumentacją do partnera Nextwork Solutions Sp. z o.o. w Wietnamie, w celu złożenia dokumentów wizowych. Po uzyskaniu wizy Nextwork Solutions Sp. z o.o. organizuje przyjazd pracownika do pracodawcy

Rozwijaj swoją firmę, korzystając
 z potencjału wietnamskiej siły roboczej.

Profesjonalizm, sumienność i gotowości do adaptacji, które przyczynią się do długoterminowego wzrostu Twojego przedsiębiorstwa.